Mã NC-DTC: A-KS2209 – Assessment of factors affecting customers behavior honda motorcycles in Ho Chi Minh city, Vietnam (Đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố đến hành vi mua xe máy honda của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)


Xem Kết quả khảo sát (Mã NC-DTC: A-KS2209)

Bấm để đánh giá bài viết này!
[Tổng: 0 Trung bình: 0]

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902 312 803
icons8-exercise-96 chat-active-icon